Aan de basis van onze fokkerij staan Pinksterblom Model Preferent en Klaske Ant B Ster Preferent.

Deze merries bleken uitzonderlijke fokmerries te zijn. Van Pinksterblom werden alle negen veulens ster of model.

Wij zijn begonnen met Pinksterblom haar dochter Whita fan “Bosksicht” (Abe x Oege).